Trening sensomotoryczny

Trening sensomotoryczny obejmuje specyficzną grupę ćwiczeń, opiera się na wykorzystaniu niestabilnego podłoża. Głównym celem tego typu treningu jest poprawa koordynacji, równowagi oraz optymalizacja pracy całego układu ruchu.  W trakcie ćwiczeń wykorzystuje się jedynie obciążenie własnego ciała oraz elementy treningu funkcjonalnego.

Trening sensomotoryczny to:

- lepsza koordynacja
- lepsza równowaga
- szybszy powrót do sprawności
- wzrost siły mięśniowej
- optymalizacja pracy mięśniowej
- wzmocnienie mięśni stabilizacyjnych

Podczas ćwiczeń wykorzystywane są przybory do ćwiczeń sensomotorycznych firm Thera-Band oraz Togu.