Kinezyterapia

Kinezyterapia czyli  leczenie ruchem. Gimnastyka lecznicza, gimnastyka ogólnorozwojowa, trening funkcjonalny, trening sensomotoryczny. To tylko wybrane elementy składające się na całość form kinezyterapii. Ruch jest najtańszym a zarazem najlepszym i najskuteczniejszym środkiem w rehabilitacji. Zbawienny wpływ ruchu na różne układy organizmu jest niepodważalny. Odpowiednio dobrane, do potrzeb i możliwości pacjenta,  ćwiczenia dają najlepsze efekty.

Kinezyterapia może obejmować różne metody i środki:

 • ćwiczenia bierne;
 • ćwiczenia czynno-bierne;
 • ćwiczenia czynne;
 • ćwiczenia czynne z oporem;
 • ćwiczenia izometryczne;
 • ćwiczenia specjalne (oddechowe, ipsi i kontrlateralne, itp.)

Ćwiczenia mogą spełniać różne funkcje i zadania. W zależności od celu można wyróżnić:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe;
 • gimnastyka lecznicza (w konkretnych schorzeniach i dysfunkcjach);
 • ćwiczenia gimnastyki porannej;
 • gimnastyka korekcyjna;
 • ćwiczenia sensomotoryczne;
 • trening funkcjonalny;
 • steching;

 

Kinezyterapia może być stosowana jako forma profilaktyki zdrowia, dla osób w każdym wieku. Jest to również metoda przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego, ale przede wszystkim zadaniem ćwiczeń jest przywrócenie utraconej funkcji, wzmocnienie siły mięśniowej oraz przygotowanie pacjenta do wykonywania czynności dnia codziennego (obowiązków społecznych, rodzinnych, zawodowych czy rekreacji)

 

Metody kinezyterapeutyczne

 • Terapia Manualna wg. Koncepcji Plaatsmana
 • Elementy metody PNF (Prioproceptive Neuromuscular Facilitation)