Leczniczy

Masaż leczniczy stosowany jest w przypadku wystąpienia choroby lub dysfunkcji.  Ma on za zadanie wspieranie procesu leczenia i rekonwalescencji. Poprzez pobudzanie organizmu mobilizuje jego czynności regeneracyjne w celu szybszego powrotu do zdrowia. Masaż leczniczy ma za zadanie wspieranie innych form fizjoterapii, głównie kinezyterapii.

Najczęściej stosuje się techniki masażu klasycznego

  • głaskanie
  • rozcieranie
  • ugniatanie
  • oklepywanie
  • wibracja
  • roztrząsanie
  • wyciskanie
  • inne

W trakcie zabiegu można stosować wszystkie z w/w technik bądź tylko wybrane. Przy okazji zabiegu masażu można stosować elementy terapii manualnej.